Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2014

Lốp xe nâng đặc - vỏ xe nâng đặc nhập khẩu giá rẻ 0909516459

Cung cấp vỏ xe nâng, vo xe nang, lốp xe nâng, lop xe nang nhập khẩu, nhap khau, giá rẻ, gia re Hotline: 0909 516 459 (Ms Nini) Công ty SUTECH VIỆT NAM chuyên cung cấp các loại vỏ xe nâng, lốp xe nâng như: Vỏ xe nâng (vỏ đặc – vỏ hơi) - Lốp xe nâng (lốp đặc - lốp hơi) Thông số : 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00 20, 8.15-15, 8.25-15, 300-15 của các hãng: + Vỏ xe nâng - lốp xe nâng Bridgestone, Aichi : Nhật Bản + Vỏ xe nâng - lốp xe nâng Ornet, Mrf, Bkt : Ấn Độ + Vỏ xe nâng - lốp xe nâng Kumakai, Pio, Tokai, Jr : Thái Lan, + Vỏ xe nâng - lốp xe nâng Các hãng khác : Dunlop, Michelin, Firestone, Goodyear, Continental, Pirelli , Solideal, Desston, Maxgrip, Hung Ah,… Vỏ xe nâng - lốp xe nâng được nhập từ các nước Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Pháp, Srilanka Nhật, Việt Nam,... Cung cấp vỏ xe nâng, vo xe nang, lốp xe nâng, lop xe nang nhập khẩu, nhap khau, giá rẻ, gia re Cung cấp vỏ xe nâng, vo xe na…

vỏ xe xúc BKT Ấn Độ,vỏ xe xúc 10-16.5, 12-16.5, vo xe xuc lat, bánh xe xúc.

Cung cấp vỏ xe xúc, vo xe xuc, vỏ xe xúc lật, vo xe xuc lat, lốp xe xúc, lop xe xuc, lốp xe xúc lật, lop xe xuc lat nhập khẩu, nhap khau, giá rẻ, gia re Hotline: 0909 516 459 (Đỗ Quyên) Công ty SUTECH VIỆT NAM chuyên cung cấp các loại vỏ xe xúc lật, lốp xe xúc lật như: Vỏ xe xúc lật - Lốp xe xúc lật (Vỏ hơi, vỏ Tubless) Thông số : 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 16.9-24, 18.00-25, 16.9-12/24, 10-16.5, 12-16.5, 12.00-24, 14.00-24, 16.00-25, 18.4-24, 18.4-30, 12.5/70-1615.5/60-18, 15.5/70-18, 23.1-26, 17.5/65-20, 42x17-20… + Vỏ xe xúc lật - lốp xe xúc lật Solideal – Srilanka, + Vỏ xe xúc lật - lốp xe xúc lật Mrf, Bkt : Ấn Độ + Vỏ xe xúc lật - lốp xe xúc lật các hãng khác : Dunlop, Michelin, Firestone, Goodyear, Continental, Pirelli , Solideal, Desston, Hung Ah,… Vỏ xe xúc lật - lốp xe xúc lật được nhập từ các nước Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Pháp, Srilanka Nhật,… Cung cấp vỏ xe xúc, vỏ xe xúc lật, lốp xe xúc, lốp xe xúc lật giá rẻ Cung cấp vỏ xe xúc, vỏ xe xúc lật, lốp xe xúc, lốp xe xúc lật giá rẻ

Lốp xe nâng, lốp xe xúc, vỏ xe nâng, vỏ xe xúc nhập khẩu giá rẻ, LH: 0909 516 459

Cung cấp vỏ xe nâng, vo xe nang, vỏ xe xúc, vo xe xuc, vỏ xe xúc lật, vo xe xuc lat, vỏ xe công nghiệp, vo xe cong nghiep, lốp xe nâng, lop xe nang, lốp xe xúc, lop xe xuc, lốp xe xúc lật, lop xe xuc lat, lốp xe công nghiệp, lop xe cong nghiep, nhập khẩu, nhap khau, giá rẻ, gia re

Hotline: 0909 516 459 (Đỗ Quyên) Công ty SUTECH VIỆT NAM chuyên cung cấp các loại vỏ xe nâng, lốp xe nâng, vỏ xe xúc, lốp xe xúc như: 1/ Vỏ xe nâng (vỏ đặc – vỏ hơi) Thông số : 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00 20, 8.15-15, 8.25-15, 300-15 của các hãng: + Bridgestone, Aichi : Nhật Bản
+ Ornet, Mrf, Bkt : Ấn Độ
+ Kumakai, Pio, Tokai, Jr : Thái Lan,
+ Các hãng khác : Dunlop, Michelin, Firestone, Goodyear, Continental, Pirelli , Solideal, Desston, Maxgrip, Hung Ah,…
Vỏ xe nâng - lốp xe nâng được nhập từ các nước Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Pháp, Srilanka Nhật, Việt Nam,... Cung cấp vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, vỏ xe…

Vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, vỏ xe xúc lật, lốp xe nâng, lốp xe xúc, lốp xe xúc lật, ruột xe, bánh xe nâng, bánh xe xúc, bánh xe công nghiệp, vỏ xe công nghiệp, lốp xe công nghiệp giá rẻ, LH: 0909 516 459

Vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, vỏ xe xúc lật, vỏ xe công nghiệp, lốp xe nâng, lốp xe xúc, lốp xe xúc lật, lốp xe công nghiệp, vỏ xe nâng giá rẻ, lốp xe nâng giá rẻ, vỏ xe xúc giá rẻ, vỏ xe xúc lật giá rẻ, lốp xe xúc giá rẻ, lốp xe xúc lật giá rẻ, vỏ xe công nghiệp giá rẻ, lốp xe công nghiệp giá rẻ Hotline: 0909 516 459 (Đỗ Quyên) Công ty SUTECH VIỆT NAMchuyên cung cấp các loại vỏ xe, lốp xe, bánh xe dùng cho xe công nghiệp như: 1/ Lốp xe nâng (vỏ đặc – vỏ hơi) Thông số : 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00 20, 8.15-15, 8.25-15, 300-15 của các hãng: + Bridgestone, Aichi : Nhật Bản + Ornet, Mrf, Bkt : Ấn Độ + Kumakai, Pio, Tokai, Jr : Thái Lan, + Các hãng khác : Dunlop, Michelin, Firestone, Goodyear, Continental, Pirelli , Solideal, Desston, Maxgrip, Hung Ah,…
Lốp xe nâng được nhập từ các nước Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Pháp, Srilanka Nhật, Việt Nam,...
Vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, vỏ xe xúc lật, vỏ xe côn…

Vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, lốp xe nâng, lốp xe xúc nhập khẩu giá rẻ, LH: 0909 516 459

Vỏ xe nâng, vỏ xe xúc, lốp xe nâng, lốp xe xúc giá rẻ nhất thị trường Hotline: 0909 516 459 (Đỗ Quyên) Công ty SUTECH VIỆT NAMchuyên cung cấp các loại vỏ xe, lốp xe, bánh xe dùng cho xe công nghiệp như: 1/ Vỏ xe nâng (vỏ đặc – vỏ hơi) Thông số : 4.00-8, 5.00-8, 6.00-9, 6.00-15, 6.50-10,7.00-12, 7.00-15, 7.50-15, 8.15-15, 8.25-15, 250-15, 300-15, 7.50-16, 9.00-20, 10.00-20, 11.00-20, 12.00 20, 8.15-15, 8.25-15, 300-15 của các hãng: + Bridgestone, Aichi : Nhật Bản + Ornet, Mrf, Bkt : Ấn Độ + Kumakai, Pio, Tokai, Jr : Thái Lan, + Các hãng khác : Dunlop, Michelin, Firestone, Goodyear, Continental, Pirelli , Solideal, Desston, Maxgrip, Hung Ah,…Được nhập từ các nước Thái Lan, Indo, Ấn Độ, Pháp, Srilanka Nhật, Việt Nam,...
Vỏ xe nâng, vo xe nang

2/ Vỏ xe xúc (Vỏ hơi, vỏ Tubless) Thông số : 17.5-25, 20.5-25, 23.5-25, 26.5-25, 16.9-24, 18.00-25, 16.9-12/24, 10-16.5, 12-16.5, 12.00-24, 14.00-24, 16.00-25, 18.4-24, 18.4-30, 12.5/70-1615.5/60-18, 15.5/70-18, 23.1-26, 17.5/65-20, 42x17-20…
+ Solideal – Srila…